Viden

Senfølger efter seksuelle overgreb

Artikel redigeret fra Kvistene.dk

Se originalt indlæg

Senfølger dækker over både følelsesmæssige, sociale, seksuelle, psykiske og fysiske vanskeligheder, der er opstået som konsekvens af seksuelle overgreb. 

Det er meget forskelligt fra person til person hvordan vanskelighederne viser sig, og nogle gange kan det være svært at se en sammenhæng med overgrebet. Vanskelighederne kan også vise sig på flere forskellige måder. 

Følelsesmæssige vanskeligheder

Der kan opstå mange forskellige følelser efter et overgreb. Måske kender du til følelser som skam og skyld? Følelserne kan blive så overvældende at de påvirker dit selvværd. 

De følelsesmæssige vanskeligheder kan også komme til udtryk ved en mangel på tillid til andre og et stærkt behov for kontrol. Det kan være svært at mærke egne grænser, og sige ‘nej‘ eller at godtage andres afvisning eller et ‘nej’. Det kan blive svært at mærke og udtrykke egne følelser og behov, og man kan føle sig ensom eller tom. 

Sociale vanskeligheder

Der kan forekomme forskellige sociale vanskeligheder efter et overgreb. Det kan være udvikling af afhængighed, f.eks. af alkohol, stoffer, medicin, motion, spil eller sex. 

Det kan også blive svært at knytte sig til andre, og det kan være svært at have tillid til andre, og det bliver mere vanskeligt at skelne mellem hvad der er normalt og hvad der er unormalt. Det vil også ofte være sværere at mærke hvad der føles rigtigt eller forkert i forhold til situationer eller oplevelser med andre.

Senfølger varierer over tid

Det er meget forskelligt hvordan senfølgerne kommer til udtryk, og de kan også ændre sig i løbet af livet.

Det kan f.eks. være særligt svært i perioder med mere pres og omvæltninger, mens at det i andre perioder måske ikke opleves som en lige så stor belastning. 

 • Afhængighed af alkohol, stoffer, medicin, motion, spil eller sex.
 • Problemer med at blive og være forældre og knytte dig til og beskytte dit eget barn
 • Usikker på, hvad der er normalt og unormalt.
 • Svært ved at knytte dig til andre, eller at du knytter dig meget stærkt til andre.
 • Du kan have svært ved at være alene eller at afslutte forhold, som belaster dig.
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Den psykiatriske diagnose PTSD (Post traumatisk stress forstyrrelse) er en hyppigt forekommende senfølge, hvor nervesystemet har lidt alvorlig overlast. Det kan også medføre:
 • Søvnbesvær – mareridt
 • Flashback – pludselige og livagtige oplevelser af at være tilbage i selve overgrebet igen
 • Angstlidelser
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Grænsepsykotiske diagnoser

 Du kan også have:

 • Selvdestruktive tanker – selvmordstanker
 • Selvdestruktiv adfærd – spiseforstyrrelse, selvskade som f.eks. cutting og selvmordsforsøg

Seksuelle problemer

Der kan også opstå seksuelle vanskeligheder, som følge af at du har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan f.eks. være i form af et negativt forhold til din egen krop og vanskeligheder ved at være i nære og intime forhold til andre mennesker. 

Du kan opleve, at du enten slet ikke kan holde ud at have sex med nogen og derfor lader helt være. Modsat kan du også få så voldsom en lyst, at du bliver afhængig af sex eller prostitueret.

Psykiske lidelser

I nogle tilfælde vil de følelsesmæssige vanskeligheder blive så overvældende, at det udvikler sig til en psykisk lidelse. 

Du kan opleve flashbacks, hvor du føler, at du genoplever overgrebet igen og igen. Du kan få angst, spiseforstyrrelser, depression, søvnbesvær og mareridt. Du kan få psykotiske oplevelser, hvor du har svært ved at skelne mellem, hvad der er virkeligt, og hvad der ikke er. Mange oplever de psykiske vanskeligheder så massivt, at der er tale om PTSD (Posttraumatisk Stressforstyrrelse). Det er heller ikke unormalt at opleve selvdestruktive tanker og adfærd, f.eks. selvmordstanker eller -forsøg og selvskade. 

Fysiske lidelser

Et overgreb sætter kroppen i alarmberedskab. Udover de psykiske og sociale vanskeligheder, kan det også vise sig som fysiske vanskeligheder. Det kan blandt andet være hukommelses- og koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og uro i kroppen, sygdomme i underlivet, tand- og kæbeproblemer, samt muskelspændinger og smerter. 

Har du været udsat for et overgreb?

Kvistens Ungerådgivning tilbyder gruppe- eller individuelle samtaler, hvor du kan lære at mærke dine grænser, og tage kontrollen tilbage i dit liv. Tilbuddet er landsdækkende.

Chat anonymt med en rådgiver

Hos LivaUnge kan du få støtte og hjælp til hvad du kan gøre, hvis du har været udsat for et overgreb eller en voldtægt.

Var det brugbar viden for dig?

Mange tak for din feedback!

Relateret indhold

overlay--viden
money-2180338_1280
Læs om hvorfor nogle unge sælger/bytter seksuelle ydelser fordi det giver økonomisk mening for dem at gøre det. Skrevet af Reden Ung
overlay--viden
Illustration of a depressed woman staring into the distance
Læs om hvordan dine grænser kan blive påvirket hvis du vokser op i en familie med rusmiddelproblemer. Skrevet af BRUS
overlay--viden
AdobeStock_309889092 (1)
De unge i gruppechatten kommer med gode råd til hvordan I kan afstemme forventninger med hinanden
Svar på nogle få spørgsmål, så vi kan vise dig skræddersyet indhold, som passer til dig.
Når vi siger "Grænser", handler det om din evne til at mærke efter, hvad der føles rart og ikke rart. Nogle gange ved man hvad man kan lide, andre gange kan det være svært at mærke.
Vores test gemmer ikke noget om dig specifikt. Din mobil vil måske kunne huske dine svar, men du kan selv nulstille svarene under "Resultat"-knappen efter testen.
Spørgsmål 1 af 7
Vi starter let
Hvor gammel er du?
Spørgsmål 2 af 7
Hvilket køn identificerer du dig med?
Spørgsmål 3 af 7
Er du seksuelt aktiv?
Lidt personligt, men vigtigt for at kunne vise dig de rette artikler.
Spørgsmål 4 af 7
Føler du dig tryg ved at sætte ord på dine grænser overfor den person du er sammen med?
Kunne være en kæreste eller en tilbagevendende flirt
Spørgsmål 5 af 7
Hvis du nu tænker lidt efter ...
Er du nogensinde blevet presset til at overskride dine seksuelle grænser?
Spørgsmål 6 af 7
Har du prøvet at gøre noget seksuelt eller dele noget intimt indhold for at få noget i bytte?
... det kunne fx være penge, opmærksomhed, gaver eller oplevelser.
Spørgsmål 7 af 7
Sidste spørgsmål:
Der findes flere måder, hvor du kan få gratis råd eller støtte. Hvis det skulle være, hvilken slags ville du så være mest interesseret i?

SPØRGESKEMA

Deltag i anonym undersøgelse om seksuelle grænser