Viden

Vold, grænser og køn

Skrevet af Bryd Tavsheden

Kan vold virkelig have noget med køn at gøre?

I BRYD TAVSHEDEN arbejder vi med voldsudsatte børn og unge. Vi oplever at mange kontakter os, og fortæller om, at det kan være svært, i særligt de første kæresteforhold, at sætte grænser.  Når vi undersøger det nærmere, så viser det sig at forståelse af køn, spiller en afgørende roller ift. vold og grænser. 

I det følgende inviterer vi dig til at gå på opdagelse i hvordan køn, vold og grænser hænger sammen.

Her ses en uoverensstemmelse mellem det at være stor, stærk og mandig, som clasher med det at blive udsat for vold fra en kæreste.

Hvor langt er vi egentlig kommet?

I dag er vi mere åbne over for forskellige kønsidentiteter og langsomt bliver kønsroller og kønsforståelser ændret. Eller hvad? 

På trods af at samfundsbilledet af køn er under udvikling, oplever mange unge, at en traditionel forståelse af køn og vold har indflydelse på dem. Allerede inden unge indgår i et forhold, tager de en kønsforståelse med sig, som de har lært fra samfund, opvækst og medier. 

Det kan være vildt svært for drenge og unge mænd, at sætte grænser samtidig med at skulle leve op til de forventninger, der er til at være dreng og ung mand i samfundet i dag. 

Hos BRYD TAVSHEDEN har vi mødt mange drenge og unge mænd, som synes det er svært at forene det at være udsat for vold og at være dreng/mand. 

Her ses en uoverensstemmelse mellem det at være stor, stærk og mandig, som clasher med det at blive udsat for vold fra en kæreste.

Ligeledes ser vi en udfordring for piger, i at de, på den ene side, skal være en god, ordentlig, omsorgsfuld og kærlig kæreste, og samtidig have en selvstændighed, sætte grænser og stå op for sig selv.  Det er som om, at det at være kvinde i forholdet, og selv bestemme over sig selv bliver sat på spil, når eller hvis rollen udfordres i parforholdet.

RAPPORT: Drenge bryder tavsheden

I januar 2023 offentliggjorde BRYD TAVSHEDEN en rapport om voldsudsatte drenge og deres barrierer for at søge hjælp. Rapporten viser, at drenges kønsopfattelse er en barriere for at søge hjælp. Mange drenge kan have svært ved at sige fra eller grænse sig af fordi de ikke forbinder det at have en udsat/offer-rolle med det at være mand. Drenge/mænd bliver ofte associeret med vold og aggression, hvorimod kvinden som den omsorgsfulde sættes i modpol dette.

Omvendt kan vi se, ud fra BRYD TAVSHEDENs rådgivning, at piger i højere grad påtager sig skylden for de voldelige episoder, som de er udsat for. Skyld og skam forhindrer dem i at sige fra og sætte grænser. I stedet kæmper de med lavt selvværd og bliver nedbrudt i særligt psykisk voldelige kæresteforhold. Selvom vi snakker 2023 ender pigerne med at befinde sig i forhold, hvor drengen bestemmer, hvornår de skal gå hjem fra byen, hvem de må snakke med, og hvilket tøj de må have på.

Køns-idealer kan forstyrre forståelsen af os selv

Vi kan alle være med til at reproducere et traditionelt syn på køn, selvom det ikke er vores intention. Igennem sproget er vi med til at forstærke traditionelle opfattelser af køn; ”Mand dig op!”, ”tøffelhelt” og ”tøsedreng” taler alt sammen ind i en forståelse af, at mænd skal tage sig sammen og undgå offerrollen, og at offerrollen er en pige-ting. Samtidig kan vi omvendt se, at piger konstant beskyldes for at være skyld i deres egne overgreb grundet tøj eller adfærd.

Det er bare langt fra sandheden. Vi ved at cirka 10.000 unge kvinder og 5.500 unge mænd årligt bliver udsat for fysisk kærestevold.

Indenfor voldsområdet taler vi om normalisering. Det er en proces hvor psykisk vold over tid påvirker den udsatte, og volden gradvist normaliseres og bagatelliseres.

Vold er vold uanset køn

Fordi du er en fyr, behøver du ikke at finde dig i alt og ”tage det som en mand”. Fordi du er en pige, behøver du ikke at lade dig kontrollere eller påtage dig skylden for den vold, du bliver udsat for. Alligevel er det nemmere sagt end gjort at mærke sine egne grænser.

Indenfor voldsområdet taler vi om normalisering. Det er en proces hvor psykisk vold over tid påvirker den udsatte, og volden gradvist normaliseres og bagatelliseres. Heri ligger også, at det kan være rigtig svært at mærke sine grænser, fordi volden gradvist bliver en del af hverdagen. 

På grund af normalisering af volden kan det være svært som ung at mærke egne grænser i en voldsrelation. Det gælder både drenge og piger. 

Vold er vold uanset køn. Men et kønnet perspektiv kan hjælpe os med at blive opmærksomme på grænsesætning. 

Hos voldsudsatte drenge oplever vi, at mange kan have svært ved at sige fra, og i høj grad kommer til at ignorere egne behov og i stedet blive udadreagerende. Omvendt ses hos voldsudsatte piger, en accept af volden, hvor konsekvensen bliver, at de i højere grad er underdanige og selvbebrejdende. 

Begge eksempler er udtryk for, at de unge får overskredet deres grænser i den voldelige relation, og at kønsforståelse har indflydelse på, hvordan volden påvirker dem, og hvordan de forstår sig selv. 

Grænser og køn

Men hvordan sætter man grænser i sit forhold og søger hjælp, samtidig med at man ikke mister sin mandighed? Hvordan siger man fra og sætter grænser, når man som pige konstant får at vide, at det er ens egen skyld? 

Vi kan opleve at blive placeret i en boks, der dikterer, hvad der er rigtigt og forkert.

Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen rigtig eller forkert måde at være og gøre sit køn. Men det er vigtigt at have for øje, at kønsstereotyper og normer har indflydelse på den måde, vi agerer i verden. Også når vi udsættes for vold. 

For mange unge er det svært at sætte grænser. I forhold til vores køn kan det være endnu sværere, fordi vi kan opleve at blive placeret i en boks, der dikterer, hvad der er rigtigt og forkert. Det er vigtigt, at man som ung gør op med sig selv om, hvor ens grænser går. Hvordan siger man fra som dreng/mand? Hvordan siger man fra som pige/kvinde? Det er vigtigt at du kender dine egne grænser. 

Alle kan være udsat for vold – uanset køn. Men det er vigtigt at vi er opmærksomme på en kønsmæssig forståelse af vold. Kønsforståelse kan have indflydelse på den måde vi forstår os selv – som mennesker, som voldsudsatte og når vi sætter grænser.

Så når du læser det her, er det vigtigt at du spørger dig selv – har din måde at forstå dig selv som enten mand eller kvinde en betydning for den måde du sætter grænser i dit kæresteforhold på?

FIND STØTTE

Hvis du gerne vil have hjælp til at finde og mærke dine grænser, f.eks. hvis du har været udsat for vold i en kæresterelation, så kan du kontakte BRYD TAVSHEDENS rådgivning

Mød andre unge

Kvisten tilbyder ungerådgivning til unge mellem 15-30 år, som ønsker hjælp til at sætte grænser seksuelt.

Ungerådgivningen er et gratis tilbud og det er landsdækkende.

Var det brugbar viden for dig?

Mange tak for din feedback!

Relateret indhold

overlay--viden
LGBT Gay model rainbow makeup pose
Læs om de forskellige pronominer - og nogle gode råd til at være nysgerrig. Skrevet af LGBT+
overlay--viden
AdobeStock_295619346
Læs om hvordan du hjælper din læge med at hjælpe dig bedst muligt. Skrevet af LGBT+
overlay--viden
Lesbian couple hugging each other, illustration in paper art style for pride month with Generative AI
Læs om ensomhed blandt LGBT+ personer. Skrevet af LGBT+
Svar på nogle få spørgsmål, så vi kan vise dig skræddersyet indhold, som passer til dig.
Når vi siger "Grænser", handler det om din evne til at mærke efter, hvad der føles rart og ikke rart. Nogle gange ved man hvad man kan lide, andre gange kan det være svært at mærke.
Vores test gemmer ikke noget om dig specifikt. Din mobil vil måske kunne huske dine svar, men du kan selv nulstille svarene under "Resultat"-knappen efter testen.
Spørgsmål 1 af 7
Vi starter let
Hvor gammel er du?
Spørgsmål 2 af 7
Hvilket køn identificerer du dig med?
Spørgsmål 3 af 7
Er du seksuelt aktiv?
Lidt personligt, men vigtigt for at kunne vise dig de rette artikler.
Spørgsmål 4 af 7
Føler du dig tryg ved at sætte ord på dine grænser overfor den person du er sammen med?
Kunne være en kæreste eller en tilbagevendende flirt
Spørgsmål 5 af 7
Hvis du nu tænker lidt efter ...
Er du nogensinde blevet presset til at overskride dine seksuelle grænser?
Spørgsmål 6 af 7
Har du prøvet at gøre noget seksuelt eller dele noget intimt indhold for at få noget i bytte?
... det kunne fx være penge, opmærksomhed, gaver eller oplevelser.
Spørgsmål 7 af 7
Sidste spørgsmål:
Der findes flere måder, hvor du kan få gratis råd eller støtte. Hvis det skulle være, hvilken slags ville du så være mest interesseret i?

GRUPPECHAT OM SEKSUEL IDENTITET OG GRÆNSER

Chat anonymt med andre om seksuel identitet og grænser onsdage kl.19-21 i februar

SPØRGESKEMA

Deltag i anonym undersøgelse om seksuelle grænser